Natalia Wall

Natalia Wall

Natalia Wall

Vad analyserar ditt analysverktyg egentligen?

 Du har säkert hör talas om analysverktyg såsom Google Analytics, Firebase, Mixpanel eller liknande någon gång om du jobbar inom mjukvarubranschen. Då har du förmodligen också någon gång hört till exempel produktägaren kasta fram siffror på hur många nya app-installationer ni hade förra månaden, hur många av användarna som har uppgraderat till senaste versionen av operativsystemet eller hur många användare det är som, otroligt nog, fortfarande kör Internet Explorer 9 på sina datorer. Även som privatperson har du garanterat stött på en och annan dialog vid nya app-installationer där apptillverkaren gärna vill att du ska tillåta att de samlar in data om ditt användande. Men vad kan egentligen ett mjukvaruanalysverktyg göra mer?

I denna presentation kommer du att få en introduktion till vad mjukvaruanalysverktyg såsom Firebase, Mixpanel, Google Analytics, Crashlytics m.fl. är, vad de gör, varför och hur det kan bidra till bättre produktkvalitet.

Det du får med dig från sessionen är en ökad förståelse för metodens fördelar och begränsningar samt hur du kan använda data som samlas in till att kunna bedöma vad som kan behöva mer eller bättre testning. Du kommer även att bli introducerad till ett analytiskt tänk så att du kan analysera och testa de datainsamlings-förfrågningar som redan finns. Då kan du bedöma om de samlar in relevant data. Det leder i sin tur till att du kommer att kunna bidra till ännu bättre datainsamling som sedan kan förbättra kvalitén av den produkt du testar.