Lars Sjödahl

Lars Sjödahl

Lars Sjödahl

Mångsidiga power-tools för effektivare testning av inbyggda system

När man tänker på investeringen det verkar krävas i både projekttid och pengar är lätt att låta sig avskräckas från att försöka automatisera testning med mekatronik, sensorer, strömbrytare och annan styrbar hårdvara. På senare tid har enkla plattformar som Arduino och Raspberry Pi blivit populära och visat sig vara relativt lättanvända, väldigt mångsidiga, och snabba att prototypa med. Jag kommer i min presentation att berätta om hur användandet av sådana billiga och återanvädbara verktyg kan göra det lättare och snabbare att skapa nya test, anpassa testen efter han som man g nya upptäkter, och oroa sig mindre för kritik er att man har dyra utgifter på utrustning man sällan använder.

Key Learnings:

  • Saker man kan göra med utrustning för under 1000 eller 500 SEK.
  • Hur man kommer igång med Arduino.
  • Hur du kan använda Arduino f att testa bättre och mer.
  • Hur snabbt och enkelt det 舐 att konfigurera om utrustningen f andra tester.

I den efterföljande workshoppen f蚌 grupper l蚣a ett m蚣gsidigt litet kit med en Arduino och olika former av kringutrustning: temperatur- och ljus-sensorer, servon, och DC-motorer. F varje grupp kr舸s 1 laptop som inte har s臾erhetsl蚶ta USB-portar, och python installerat. Under handledning kommer deltagarna sedan att jobba i grupperna och praktiskt koppla upp dels m舩utrustning som visar mätningarna i realtid i ett Python-GUI, och dels styra servon och/eller DC-motorer med knappar i GUI’t. All kod (python f laptop och simpel C-dialekt f Arduinon) finns fritt tillgäglig på GitHub tillsammans med instruktioner, så man kan jobba vidare på egen hand (med egen utrustning). Koden 舐 täkt att vara l舩t att fstå och modifiera.