Carin Cedergren

Carin Cedergren

Carin Cedergren

Bygga broar – en workshop om samarbete

Det finns alltid avstånd. Ibland är det andra sidan korridoren, ibland är det andra sidan jorden. Oftast är de inte enbart rumsliga. Det händer att de ibland är avgrundsdjupa. Ändå måste vi samarbeta. Hur gör vi för att överbrygga dessa avstånd? Hur bygger vi broar mellan individer, team och avdelningar?

Den här workshopen är tänkt som ett sätt att dela med oss av de svårigheter vi haft som uppkommit på grund av avstånd (geografiskt såväl som mentalt) och hur vi har agerat för att minska dessa avstånd eller vad vi har försökt men som inte har fungerat.

Genom att ta avstamp i både verkliga och fiktiva händelser kommer vi att diskutera strategier och hur en kan göra det bästa av en svår situation. Vi arbetar i grupper om 4-8 och avslutar med en sammanfattning av några av de förslag som arbetats fram under workshopen.

Testa din moral

I en värld där mer och mer av vår vardag styrs av datorer och mjukvara i någon form krävs det att vi som arbetar inom denna sektor börjar tänka på hur det vi producerar påverkar andra. För även om de allra flesta i vår del av världen använder mjukvara varje dag är det långt ifrån alla som förstår hur den fungerar eller ibland att den ens finns där. Det ger oss ett ansvar gentemot användaren och faktiskt också samhället i stort. Detta gäller alla som arbetar inom mjukvaruutveckling och något som till slut behöver genomsyra hela organisationen.

Som testare finns det många moraliska frågeställningar en kan ställas inför. Från vilken typ av arbetsgivare du skulle kunna tänka dig arbeta för till hur du ska ställa dig till att produkten eller tjänsten är tänkt att utnyttja andras utsatta position, till huruvida du ska vinkla testrapporten för att tillfredsställa ledningen inför go-live.

I denna föreläsning vill jag uppmana åhörarna till att fundera över sin egen etik och moral  samt att börja anamma ett etiskt synsätt i sitt arbetsliv. Jag vill uppmuntra till att våga agera när något inte ”känns rätt” och jag vill även ge konkreta tips på vad en kan göra och ge exempel på verkliga situationer och moraliska principer.